ТРЗ и ЛС – Монтана

 Част от основните ТРЗ – Труд и Работна Заплата и личен състав – ЛС услуги, които предлагаме:
tickИзготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, заповеди за назначаване или за прекратяване на трудови правоотношения, служебни бележки за дохода, УП-2 , Удостоверение за доход и други;
tickИзготвяне на ведомост за работна заплата;
tickИзготвяне и подаване на декларация образец 1 и образец 6;
tickИзготвяне и подаване на уведомления по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда;
tickРегистрация на болнични листове на персонала на фирмата;
tickИзготвяне на необходимите документи за пенсиониране;
tickИзготвяне на служебни бележки за дохода на лицата;
tickПопълване на трудови и осигурителни книжки;
tickРегистрация на самоосигуряващи се лица;
tickРегистриране на назначените и прекратени трудови договори по интернет;
tickБърза, лесна и съвременна комуникация между предприятето /фирмата/ и счетоводството /нас/;
tickБЕЗПЛАТНО вземане на документите ви от вашият адрес (важи за гр. Монтана);
tickИ друго…;
 

Вижте също и счетоводно обслужване за Вашият бизнес.