Имам ли право на Данъчен Кредит при Покупка на Лек Автомобил?

Share Button

ДДС - лек автомобил В тази статия ще ви запознаем дали имате право да използвате данъчен кредит при закупуване на лек автомобил от регистрирано по ЗДДС лице.

Първо трябва да се запознаем с термина "лек автомобил" по смисъла на данъчния закон.
- "Лек автомобил" е автомобил, който броя на местата за сядане (без мястото на водача) не надвишава 5 броя.
Имаите предвид, че при определяне броя на местата за сядане се вземат предвид само монтираните от производителя, допълнително монтираните места за сядане не се признават.
 
След като разбрахме какво е "лек автомобил" по смисъла на данъчния закон, сега следва да ви запознаем и какво НЕ е "лек автомобил".
Не е "лек автомобил" този, който е предназначен за превоз на товари, или има трайно вградено допълнително техническо оборудване за целите на извършваната дейност на фирмата.
 
Какво е трайно вградено допълнително оборудване?
В закона за данък добавена стойност (ЗДДС), както и в правилника за прилагане, не се съдържа дефиниция на понятието "трайно вградено допълнително техническо оборудване". Практиката е наложила разбирането на термина така:
Когато има закрепено неподвижно техническо оборудване, което при обичайната дейност на превозното средство не се налага да се отделя от него.
 
Съгласно разпоредбите на ЗДДС нямате право на данъчен кредит при покупка на лек автомобил или мотоциклет когато е придобит, внесен или нает. Закона определя някои изключения, при които може да се използва данъчен кредит.
 
Ако лекия автомобил се използва за единствено за целите:
  • Транспортни и охранителни услуги;
  • Таксиметрови превози;
  • Отдаване под наем;
  • Куриерски услуги;
  • Подготовка на водачи на моторни превозни средства.
  • Когато лекият автомобил е предназначен единствено за препродажба като търговски наличност;
 
Ако сте използвали данъчен кредит за лек автомобил без да имате такова законово право, следва да заплатите приспаднатия ДДС, заедно с дължимите лихви. Констатацията се прави при ревизия.