България с най-висок ДДС на храните и лекарствата

Share Button

Данъци в ЕвропаБългария се оказа една от страните с най-висок данък добавена стойност (ДДС) в Европа за хранителните продукти, лекарствата, книгите и някои други стоки.

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) е косвен данък, тоест той се дължи на държавата. Този данък е един от най-доходоносните за държавите. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката, данъкът е създаден през 1954 от френския икономист Морис Лоре.
У нас данъкът върху добавената стойност (ДДС) се въвежда през 1994г., със ставка в размер на 18%. През 1996г. година ставката се променя на 22%.
Три години по-късно – 1999 г.,  данъкът отново се променя – на 20%.ДДС се дължи на държавата, като продавачът го внася в бюджета, но в действителност той се плаща от купувача, тъй като е включен в цената на стоките.
 
В таблицата ще ви покажем каква е ставката на страните членки на ЕС за хранителните продукти, лекарства и други:
Страна
Стандартна ставка ДДС
Намалени ставки на ДДС
1
Австрия
20%
ДДС 10% за: хранителни продукти, книги, фармацевтични продукти, пътнически транспорт, вестници, достъп до културни и развлекателни мероприятия, хотели
2
Белгия
21%
ДДС 12% за: ресторанти
 
ДДС 6% за: хранителни продукти, книги, вода, фармацевтични продукти, медицински, книги, вестници, културни и развлекателни мероприятия, хотели
3
България
20%
ДДС 9% за: хотели
4
Великобритания
20%
ДДС 5% за: ремонти на имоти
 
ДДС 0% за: хранителни продукти, книги, фармацевтични продукти, медицински, пътнически транспорт, вестници, детски дрехи
5
Германия
19%
ДДС 7% за: хранителни продукти, книги, медицински, пътнически транспорт, вестници, достъп до културни и развлекателни мероприятия, хотели
6
Гърция
23%
ДДС 13% за: хранителни продукти, фармацевтични продукти, медицински, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия
 
ДДС 6.5% за: книги, вестници, хотели
7
Дания
25%
Няма намалени ставки.
8
Естония
20%
ДДС 9% за: книги, фармацевтични продукти, медицински, хотели
9
Ирландия
23%
ДДС 13.5% за: медицински
 
ДДС 9% за: вестници, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия, хотели, ресторанти
 
ДДС 4.8% за: хранителни продукти
 
ДДС 0% за: книги, медицински продукти, детски дрехи
10
Испания
21%
ДДС 10% за: медицински, фармацевтични продукти, превоз на пътници, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия
 
ДДС 4% за: хранителни продукти, вестници
11
Италия
22%
ДДС 10% за: фармацевтични продукти, пътнически транспорт, достъп до културни и развлекателни мероприятия, хотели, ресторанти
 
ДДС 4% за: хранителни продукти, медицински, книги, е-книги
12
Кипър
19%
ДДС 9% за: хотели, ресторанти
 
ДДС 5% за:  хранителни продукти, книги, фармацевтични продукти, медицински, пътнически транспорт, вестници, достъп до културни забавления и спортни мероприятия
13
Латвия
21%
ДДС 12% за: книги, фармацевтични продукти, медицински, вестници, хотели
14
Литва
21%
ДДС 9% за: книги
 
ДДС 5% за: фармацевтични продукти, медицински
15
Люксембург
17%
ДДС 14% за: вино, гориво за отопление и реклама
 
ДДС 8% за: мотори, битови услуги
 
ДДС 3% за: хранителни продукти, книги, фармацевтични продукти, медицински, пътнически транспорт, вестници, достъп до културни, спортни и развлекателни мероприятия, хотели, ресторанти, книги, е-книги
16
Малта
18%
ДДС 7% за: хотели
 
ДДС 5% за: книги, медицински, вестници, достъп до културни мероприятия, е-книги
 
ДДС 0% за: хранителни продукти, фармацевтични продукти
17
Полша
23%
ДДС 8% за: фармацевтични продукти, медицински, пътнически транспорт, вестници, хотели, ресторанти, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия
 
ДДС 5% за: хранителни продукти
18
Португалия
23%
ДДС 13% за: хранителни продукти, земеделски доставки
 
ДДС 6% за: хранителни продукти, книги, фармацевтичният, медицински, вестници, хотели, пътнически транспорт
19
Румъния
24%
ДДС 9% за: книги, фармацевтични продукти, медицински, вестници, достъп до културни и развлекателни мероприятия, хотели
 
ДДС 5% за: социално настаняване
20
Словакия
20%
ДДС 10% за: книги, хранителни продукти, медицински, фармацевтични продукти, вход за културни и развлекателни мероприятия
21
Словения
22%
ДДС 9.5% за: хранителни продукти, книги, фармацевтични продукти, медицински, вестници, достъп спортни, културни и развлекателни мероприятия, хотели
22
Унгария
27%
ДДС 18% за: хранителни продукти, хотели
 
ДДС 5% за: книги, фармацевтични продукти, медицински
23
Финландия
24%
ДДС 14% за: хранителни продукти, ресторанти
 
ДДС 10% за: книги, фармацевтични продукти, пътнически транспорт, вестници, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия, хотели
24
Франция
20%
ДДС 10% за: фармацевтични продукти, пътнически транспорт, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия, хотели, настаняване, ресторанти
 
ДДС 5.5% за: медицински, хранителни продукти, е-книги, книги
 
ДДС 2.1% за: вестници, фармацевтични продукти
25
Холандия
21%
ДДС 6% за: хранителни продукти, книги, фармацевтични продукти, медицински, пътнически транспорт, достъп до културни и развлекателни мероприятия хотели, настаняване
26
Хърватия
25%
ДДС 13% за: хотели и вестници
27
Чехословакия
21%
ДДС 15% за: хранителни продукти, медицински, фармацевтичният, пътнически транспорт, вестници, достъп до културни спортни и развлекателни мероприятия, хотели
 
ДДС 10% за: лекарства, фармацевтични продукти, книги и бебешки хранителни продукти
28
Швеция
25%
ДДС 12% за: хранителни продукти
 
ДДС 6% за: книги