НАП каза: Дохода от биткойн се декларира

Share Button
BitcoinОт НАП излязоха със становище относно така нашумялата виртуална валута Биткойн (Bitcoin), доходите от продажба или замяна на виртуалната валута Биткойн (Bitcoin) се декларират с годишната данъчна декларация, и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа, който е 10%. 
 
Според НАП дохода от продажба на валутата Биткойн(Bitcoin) се третира като доход от продажба на финансов актив. Облагаемият доход и данъчната основа в тези случаи е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.
Реализираната печалба или загуба се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.
 
Доходите от сделки с Биткойн(Bitcoin) се декларират в Таблица 5 от Приложение № 5 на годишната данъчна декларация. Законът не предвижда към данъчния формуляр да се прилагат специални документи, доказващи реализирания доход.
Срокът за подаване на годишните декларации за облагане на доходите на физическите лица, придобити през 2013 г., изтича на 30 април. В същият срок трябва да се плати и дължимия данък за довнасяне.